\<

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                     

 

Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 13
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 16
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 15
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                             Σχήμα 1                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 15
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 19

 

 

 

 

 

Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 14

 


                                                                     

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 16
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 25
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 22
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 13

 

 

 

 

 

 

 

 


Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 18
                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Σχήμα 2                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 15
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 20
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 14

 

 

 

 


                                                                     

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 16
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 18
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 26
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 23
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 13

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                

 

                                                                            

 

 

 

                                                                 Σχήμα 3                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 14
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 15
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 28

 

 

 

 


Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 21
                                                                     

Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 28

 

 

 

 

 

 


Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 16
 

 

 

Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 27
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 29
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 13
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 30

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                

 

Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 18
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 24

 

 


                                          

 

 

 

                                                                Σχήμα 4                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 37
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 37
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 407

 

 

 

 

 

 


 

 

Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 38
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 39
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 41

 

 


                                                                         Σχήμα 5 

 

Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 42
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 42
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 43
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 37

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 41`
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 39

 

 

 

 


                                                                        Σχήμα 6

Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 38
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 38
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 37

 

 

 

 

 


 

 

 

 

                                                                               Σχήμα     7

Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 42
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 39
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πλαίσιο κειμένου:  Σχήμα 8                                    
Πλαίσιο κειμένου:  
Πλαίσιο κειμένου: 31
Πλαίσιο κειμένου: 32
Πλαίσιο κειμένου: 18
Πλαίσιο κειμένου: 33
Πλαίσιο κειμένου: 1
Πλαίσιο κειμένου: 31
Πλαίσιο κειμένου: 34
Πλαίσιο κειμένου: 36
Πλαίσιο κειμένου: 35