Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 10
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 1
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 12
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 7
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 2
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 9
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 16
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 8
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 15
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 17
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 13
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 47
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 46
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 11
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 4
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 14
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 3 11
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 5
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 6
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 45
 

 

 

 

 


                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Σχήμα 1                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 15
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 19
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 14
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 2
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 47
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 48

 

 

 

 

 

 


                                                                     

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 16
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 22
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 13
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 45
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 1
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 25

 

 

 

 

 

 

 

 


Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 18
                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Σχήμα 2                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 15
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 20
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 14

 

 

 

 


                                                                     

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 16
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 23
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 13
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 45
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 26
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 18

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                

 

                                                                            

 

 

 

                                                                 Σχήμα 3                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 16
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 45
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 15
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 28

 

 

 

 


Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 21
                                                                     

Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 28

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 27
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 30
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 29
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 13

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                

 

Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 14
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 24
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 18

 

 


                                         

 

 

 

                                                                Σχήμα 4                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 50
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 41
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 37
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 42
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 48
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 38
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 407
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 37
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 39
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 44
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 39
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                Σχήμα 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 37
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 43

 

 

 

Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 44

 

 

 


 

Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 38
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 39
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 50

 

 

 

Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 407

 

 

 

 

 

 


                                                          Σχήμα 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 44
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 508
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 528
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 528

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 42
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 39
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 518
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 518
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 41

 

 

 


                                

 

 

 

                                                      Σχήμα     7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 1