Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 66
 


Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 85                                                          

 

 

 

Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 70Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 71                     

Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 69
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 1
 

 

 

 

 

 


                                  Σχήμα 1                                              Σχήμα  2                         

 

 

 

 

Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 74
 

 

 

 


Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 76Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 73Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 78                           

 

 

 

                                Σχήμα 3                             Σχήμα 4                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 77
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 66
 


Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 72Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 77           

 

 

Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 71 

 

 

 


                      Σχήμα 5                                                     Σχήμα 6                            

 

 

Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 83
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 82
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 1
 

 

 

 


Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 79                                                           Σχήμα 7                            

 

Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 86
 


Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 77

 

                                                         Σχήμα   8                            

 

Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 15
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 14
 


Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 1

 

 

                                                      Σχήμα   9                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


             

                                                       Σχήμα   10                       

Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 79                       Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 2

 

 

Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 1100Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 88                                                      Σχήμα   11                       

Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 79
 

 


Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 71Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 72

 

 

 

                                                  Σχήμα   12

Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 66
Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 22
 

 

 

 


                                                                     

 

 

 

 

 

 


Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 16 

 

 

Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 93
 

 

 

 

 

 

 

 


                                           Σχήμα   13                    

 

Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 1
 

 

 

 


Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 19                                                                     

 

 

 

 

 

 


 

 

Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 66
 

 

 

 

 

 

 

 


                 Σχήμα   14           

 

 

 

 

Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 94Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 1Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 15                     

Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 101Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 71Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 97Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 95Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 97Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 1Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 96 Σχήμα   15 

Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 97
 

 


Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 103Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 15        

Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 102 


Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 103Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 1033Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 103Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 98Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 93Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 96Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 96Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 22

  1

 
                   

 

 

 

 

 

 


                                                              

Σχήμα   16

 

 


Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 108Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 15Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 106Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 102Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 22Επεξήγηση με στρογγυλεμένο παραλληλόγραμμο: 18           

 

Σχήμα   17

 
                                                                     

 

Σχήμα   18

 

Σχήμα   17